ทัวร์ไต้หวัน ชมความงดงามศิลปะแบบจีน

นอกจากไต้หวันจะมีชื่อเสียงในเรื่องช้อปปิ้งแล้ว ก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวสวย ๆ อีกมากเลยค่ะ แม้ไต้หวันจะเป็นเกาะที่แตกออกมาจากจีนแต่วัฒธรรมพร้อมกับการดำรงชีวิตนั้นค่อนข้างต่างกันพอควร เพราะฉะนั้นไต้หวันจึงเป็นอีกประเทศที่ผู้เดินทางต้องการจะไปเยือนสักครั้งค่ะ โดยเฉพาะในพื้นที่สำคัญ ๆ ที่เราเอามาฝากกันในวันนี้

ทัวร์ไต้หวัน – อนุสรณ์จงเรี่ยฉื่อ
ก่อสร้างขึ้น เพื่อคะนึงถึงวีรบุรุษที่สละชีพเพื่อ ประเทศชาติ ในสมัยปฏิวัติล้มราชวงศ์แมนจู พร้อมทั้งรวมประเทศต่อต้านญี่ปุ่นจนถึงสมัยปราบคอมมิวนิสต์ ที่แห่งนี้ เป็นที่สักการะบูชาดวงวิญาณ ของทหารจำนวน 330,000 คน ที่สังเวยบูชาชีวิตในช่วงสงครามจีน-ญี่ปุ่น กำแพงทั้งสี่ด้านของตัวอาคารกลางจะประดับด้วยภาพเขียน พร้อมกับเกียรติประวัติของวีรชนเหล่านี้ จุดเด่น ของเครื่องระลึกแห่งนี้คือ ผู้เดินทางสามารถ ชมการผลัดเปลี่ยนเวรยามของทหาร ที่ได้รับการฝึกซ้อมอย่าง เข้มงวด แม้แต่ตายังไม่กระพริบ เป็นภาพที่ดึงดูด ผู้เดินทางปริมาณมาก ให้มาถ่ายรูปเป็นที่ระลึก โดยทหารจะเดินสับเปลี่ยนเวรยามทุกชั่วโมง เริ่มต้นตั้งแต่เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป

ทัวร์ไต้หวัน – วัดหลงซัน
หรือว่า "วัดเขามังกร" เดิมสถานที่ตั้งของวัดมีชื่อเดิมว่า หมงเจี๋ยปัจจุบันถูกเรียกว่า เขตวั่นหัวซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความรุ่งเรืองของเมืองไทเปในเมื่ออดีต วัดหลงซันซื่อเริ่มสร้างขึ้นภายในปี 1738 ซึ่งตรงกับรัชสมัยของราชวงศ์ชิงจักรพรรดิเฉี่ยนหลงและสร้างเสร็จในปี 1740 ตลอดช่วงเวลาผ่านไปกว่า 260 ปี วัดหลงซันซื่อถูกบูรณะใหม่หลายหนทั้งจากความหายนะจากภัยธรรมชาติและภัย ศึกสงคราม แต่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นศิลปะเก่าแก่ที่อาจดูได้จากสถาปัตยกรรมในหลายๆจุด ตัวอย่างเช่น บริเวณลานเนื้อที่เป็นแผ่นหิน มีการตัดหินที่ไม่ค่อยจะเพียบพร้อมดีนัก

hilighttravel.com/package/33/ทัวร์ไต้หวัน.html