ทัวร์ตุรกี เสน่ห์นครโบราณ

ประเทศตุรกีนั้นมากไปด้วยร่องรอยของความศิวิไลซ์โบราณค่ะ ภายในอดีตนั้นเคยเป็นที่ตั้งของกรุงทรอย สถานที่มีชื่อเสียงในตำนานสงครามที่ลื่อเลืองไปทั่วโลก ประเทศตุรกีนั้นเคยเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของโรมันจึงมีเทววิหารต่างๆ ปรากฏให้เห็นซึ่งปัจจุบันนี้เป็นแค่เพียงเศษซากแต่ก็เต็มเปี่ยมไปด้วยมนต์ขลัง

 

ทัวร์ตุรกี วิหารอะโครโปลิส 

เมืองบนที่สูงแห่งนี้เป็นโครงสร้างฐานภายในการป้องกันเมืองของราชอาณาจักรกรีกและโรมัน ซึ่งผู้ตั้งถิ่นฐานในสมัยนั้นมักเลือกที่สูง ซึ่งมักจะเป็นเนินเขาที่ด้านหนึ่งเป็นหน้าผาชัน พร้อมทั้งกลับเป็นศูนย์กลางของมหานครใหญ่ ที่เจริญเติบโตรุ่งเรืองอยู่บนที่ราบเบื้องล่างที่รายล้อมป้อมปราการกลุ่มนี้

 

ทัวร์ตุรกี พิพิธภัณฑ์โบราณคดี 

อยู่ทางทิศใต้ของจัตุรัสโคนัก จัดแสดงโบราณวัตถุที่ค้นพบในเอเฟซุสทัวร์ตุรกี ราคาถูกเพอร์กามุม มิเลท ชั้นที่เป็นทางเข้าจัดแสดงรูปปั้นกรีก โรมัน กับอียิปต์ ชั้นหนึ่งจัดแสดงหีบศพ จุดสนใจหลักของพิพิธภัณฑ์คือการวาดเขียนบนผนังของสุสานแห่งเบเลวี อยู่ทางตอนใต้ของอิซมีร์ พร้อมทั้งรูปสลักของไพโซดอนกับเดเมเตอร์ สร้างขึ้นราวปีคริสต์ศักราช 200

 

ทัวร์ตุรกี ภูเขาอยาโซลุก

เป็นที่ตั้งของวิหารเซนต์จอห์น บอกเล่ากันว่า ช่วงเซ็นจอห์น ได้มาที่เอเฟสภายในช่วงบั้นปลายของชีวิตพร้อมทั้งเขียนหนังสือ “เอเฟซัส” ซึ่งปรากฎภายในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ในปัจจุบันนี้ในศตวรรษที่ 4 มีการสร้างที่ฝังศพแห่งหนึ่ง ซึ่งเชื่อว่าเป็นที่ฝังศพของเซนต์จอห์น พร้อมทั้งกษัตริย์จัสตินเนียนได้สร้างโบสถ์ทับไว้ ต่อมาเกิดแผ่นดินไหวเป็นเหตุให้วิหารพังลง จนกระทั่งไม่นานมานี้จึงมีการบูรณะขึ้นใหม่

ทัวร์ตุรกี แวะเยี่ยมชมโบราณสถานก่อนคริสตกาล

ภายในอดีตยุคสมัยหลายพันปีก่อน ที่คนพร้อมกับเทพอาศัยอยู่ร่วมกัน ได้มีตำนานมีขึ้นมากมายระหว่างคนกับเทพ ดั่งภายในสมัยของยุคกรีก ที่เคยมีสงครามระหว่างกันมาแล้ว ที่นครเอเฟซุสของตุรกีนั้นได้มีรอยประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่าเป็นนครเก่าแก่ที่มีรอยของผู้ปกครองที่ยิ่งใหญ่อย่างซีซาร์มาสร้างเมืองเอาไว้ด้วยค่ะ
 
ทัวร์ตุรกี เมืองเอเฟซุส 
เมืองเอเฟซุส ก่อเกิดแต่ก่อนยุคคริสตกาล เจริญเติบโตในยุคของกรีกรุ่งเรืองภายในยุคโรมันสมัยจักรพรรดิออกุสตุส ซีซาร์ ผู้ชนะเหนือมาร์กุส อันโตนิ หรือที่รู้จักกันภายในนามมาร์ก แอนโทนี ชู้รักของพระนางคลีโอพัตรา พร้อมกับได้แต่งตั้งให้เป็นเมืองหลวงของเขตการปกครองภายในเอเซีย เอเฟซุสยิ่งใหญ่พร้อมกับงดงามจนจารในเขียนว่ามหานครแห่งแรกพร้อมกับยิ่งใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชีย จากนั้นจึงกลายเป็นของลิเดียน เปอร์เซีย และในที่สุด พระมหากษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราชเข้าครอบครอง เมื่อพระองคิ์สิ้นพระชนม์ ไลซิมาคุส ผู้เป็นทหารของพระองค์ได้ครองเมือง พร้อมกับเปลี่ยนชื่อเมืองเป็น Arsinoe ตามชื่อเมีย ในยุคโรมัน ยอดนักพูด ชิโซโร ได้ท่องเที่ยวมาที่เมืองนี้ ขณะจูเลียส ซีซาร์ถูกลอบสังหาร สองฆาตกรเป็นบรูตุสและคัซซีอุส ลอบหนีมาที่เอเฟซุส ต่อจากนั้นมาร์ก แอนโทมานีที่นครนี้พร้อมกับคลีโอพัตรา พร้อมกับเชื่อว่าเทพไอซิส และเซราพิส เข้ามาในเอเฟซุสในครั้งนั้น  
 
เมืองเอเฟซุส คือเมืองโบราณที่มีการบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างยอดเยี่ยมที่สุดเมืองหนึ่ง ภายในอดีตเป็นนครที่รุ่งเรืองพร้อมกับมั่งคั่งที่สุดภายในเเถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน พร้อมกับเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดอีกครั้งภายใต้การดูแลของโรมันสิ่งปลูกสร้างที่คงเหลือให้ได้ชมในปัจจุบันนี้ ส่วนมากมีอายุนับแต่ยุคจักรพรรดิออกุสตุส ราวศตวรรษที่ 11 เป็นต้นมา พร้อมกับล้วนเป็นศิลปะแบบเฮเลนนิสติก ที่มีความอ่อนหวาน พร้อมกับฝีมือประณีต ภายในอาณาเขตอันใหญ่โตที่สำคัญ อาทิ โรงอาบน้ำ พร้อมกับโรงละครโบราณที่สามารถจุคนดูได้ถึง 25,000 คน ห้องสมุดเซลซุสที่เหลือเฉพาะด้านหน้า จุดบูชาเทพเจ้าพร้อมกับอีกมากมาย